پیگ دو سایزه (Dual Size Pig)

در بعضی از خطوط لوله به دلیل اقرایش و یا کاهش حجم مواد جاری در لوله و یا به دلائل فنی دیگری طراحان خط مجبور به تغییر قطر لوله می‌شوند، چنانچه این تغییر قطر به اندازه یک سایز باشد(دو اینچ) به این خطوط اصطلاحاً Dual Size می‌گویند و اگر این تغییر بیش از یک سایز باشد به آن Multy Diameter گفته می‌شود. در طراحی خطوط لوله در این گونه موارد سعی می‌شود که در محل هر کدام از این تغییر سایز‌ها و در ابتدای سایز دیگر Launcher , Receiver قرار ‌دهند ولی در بعضی موارد این امکان وجود ندارد. برای پیگ ‌رانی این خطوط پیگی که مورد استفاده قرار می‌گیرد نسبت به پیگ‌های عادی یک توانائی عمده باید داشته باشد و آن امکان عبور و انجام وظیفه در هر دو سایز این لوله‌هاست که این موضوع طراحی پیچیده‌ و دقیقی را می‌طلبد .
این پیگ ها که با ترکیبی از دیسک ها یا کاپ های پروانه ای برشدار بصورت همپوشان جهت تأمین آب بندی مناسب در سایز بزرگتر و نیز دیسک ها و کاپه ای استاندارد برای سایز کوچکتر خط طراحی می شود.
همچنین تعداد، جانمایی و انعطاف متغیر های تمیز کننده (برس یا بلید) و یا چرخهای Suspension برای حفظ مرکزیت ساختار بدنه در هر دو سایز خط لوله تعبیه می گردد.
پیگهای مذکور در حالت نرمال جهت رانش از سمت لاین بزرگتر بطرف خط سایز پایین تر طراحی گردیده اند.
این پیگ غالباً جهت تمیز کردن خط از رسوبات احتمالی و یا خروج مایعات و آب از خط کاربرد دارد.