پیگ تمیزكننده ( Cleaning Pig)

پيــگ تميزكننده

پيــگ تميزكننده

این پیگها در انواع: پیگ بدنه فلزیMetal Body ، پیگهای تمام پلی یورتانUrethane Body ، پیگهای دوطرفه  Bi-Directional  و پیگ های دوسایزه Dual Size می باشند كه بسته به شرایط خطوط لوله و عملیات مورد نظر نسبت به انتخاب مدل پیگ اقدام می گردد.

لذا پیگ ها در انواع دو، سه و چهار كاپه و یا مدل دیسكی می باشند و دیسك ها و كاپ ها از جنس پلی یورتان كه پلی یورتان آن تولید شركت های اروپای غربی می باشد و مجهز به برس های سیمی از جنس كربن استیل تحت استاندارد ASTM  و عموماً دارای بدنه فلزی كه فلز آن نیز تحت استاندارد ASTM است، تولید می گردد.

پیگ های قابل تولید در این شركت از سـایز ۴ تا  ۵۶ اینچ می باشد و مدل كاپ هــــای آنها از نـــوع Conical و یا Heavy Duty   و در پیگ های دیسكی از نوع Seal , Guide بصورت اتصالی است  كه بر اساس شرایط خطوط لوله پیشنهاد می گردد كه از كدام نوع در پیگ ها استفاده گردد.

ضمنا جهت جلوگیری از صدمات ناشی از برخورد پیگ به ریسیور پیگ ها، ضربه گیر هایی از جنس پلی یورتان كه در سر پیگ و روی پیچ ها تعبیه شده محافظت می گردد.

امكان تجهیز به ضــربه گیر(Bumper)، كاپ های دیسكی، چرخهای فنـردار  تعبیه محل نصب Pig Locator برای ردیابی پیگ، تنوع در نوع و آرایش برس ها، طـــراحی طول و تركیب بندی اجزا و بدنه در مدلهای مختلف، كاربردهای متفاوتی را برای شرایط عملیاتی مختلف امكان پذیر می سازد.

این گروه از پیگ‌ها برای خارج كردن مواد جامد مانند  واکس، دوده، مواد باقیمانده در هنگام ساخت و … از خطوط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوع پیگی كه در عملیات تمیزكننده استفاده می‌شود به طور زیادی به نوع ماده‌ای كه باید از خط خارج شود بستگی دارد گستردگی این رسوبات و مواد زائد به انداز‌ه‌ای است كه گزینه‌های مختلفی از پیگ را نیز احتیاج دارند و در این موارد هم غالباً یك نمونه خاص از پیگ نمی‌تواند با راندمان خوب در تمام خطوط با مشخصات متفاوت كار كند.