پیگ ترکیبی (Combination Pig)

این نوع پیگ ها در گروه پیگ های Mandrel با بدنه فلزی بوده و ترکیب اجزاء آن شامل بدنه فلزی و فلنچ ها و کاپهای Conical  یا Heavy duty به انضمام دیسک های Guide و Seal با امکان نصب برس یا بلید می باشد، و برای پیگ امتیازات چند منظوره برای کاربردهای Batching ,Cleaning & Product separation و غیره ایجاد می نماید.
پیگ های ترکیبی با نگهداری وزن بدنه در مرکز محور حرکت در داخل خط و همچنین استفاده از Spacer های پلیمری به جهت کاهش وزن مجموعه، امکان رانش ۳۰ تا ۵۰ درصد طولانی تر از مسیر های عادی را فراهم می آورد.
علاوه براین امر، دیسک ها با ۹۷درصدSealing   در کنار پتانسیل ایجاد شده حرکتی در کاپ ها،‌حرکتی مطمئن تر و فرسایش یکنواخت تر در کاپ ها را ایجاد می نماید.
این پیگ با توجه به امکان رانش در مسافت های طولانی با حفظ Sealing مطلوب به دلیل تعدد سطوح تماس با خط جهت خطوط مشکل دار پیشنهاد می گردد .
پیگهای Combination به جهت کاربرد چند منظوره با عمر طولانی تر بعنوان نسل جدید پیگ های مهندسی معرفی می گردند.