کاپ کونیکال (Conical Cup)

کاپ کونیکال به منظور استفاده در عملیاتی از قبیل ایزوله‌ سازی مواد و همچنین با قابلیت بالایی برای عبور از اقطار مختلف خط لوله طراحی شده‌اند که این امر باعث گردیده در طراحی کلی این کاپ بازو‌های دینامیکی و ارتفاعی بلند لحاظ گردد که موجب ایجاد شمایی مخروطی و وزن بالا برای این کاپ نسبت به دیگر کاپ‌ها گردیده است. خاصیت انعطاف‌پذیری این کاپ‌ها موجب گردیده که میزان سایش آنها نسبت به کاپ‌های HD، در شرایط مساوی، کمتر و بنابراین طول خط قابل رانش آن ها بیشتر باشد.

سايز ۴-۱۲”

کاپ های کونیکال برای سایزهای “۴-“۱۲ به صورت تک سوراخه ساخته می شوند و بر روی محور پیگ سوار می شوند.

کاپ کونیکال - 1کاپ کونیکال - 2

سايز ۱۴-۵۶”

برای رسیدن به بهترین عمل کرد، با توجه به شرایط خط و تغییر ضخامت خط در بخش های مختلف، ابعاد داده شده قابلیت ویرایش، جهت برطرف کردن نیازهای هر خط با هر مشخصه ای را دارا هستند.

 

کاپ کونیکال - 3 کاپ کونیکال - 4