کاپ هوی دیوتی (Heavy Duty Cup)

این کاپ‌ها با توجه به اسم آنها در مواردی استفاده می‌شوند که از پیگ انتظار تراشندگی بیشتر و تمیز کنندگی بالا می‌رود و تفاوت عمده آنها نسبت به کاپ‌های دیگر میزان انعطاف‌پذیری کمتر و در نتیجه ارتفاع کوتاهتر آنها می‌باشد.

سايز ۴-۱۲”

کاپ های هوی-دیوتی برای سایزهای “۴-“۱۲ به صورت تک سوراخه ساخته می شوند و بر روی محور پیگ سوار می شوند.

كاپ هوي ديوتي - 1 كاپ هوي ديوتي - 2

سايز ۱۴-۵۶”

برای رسیدن به بهترین عمل کرد، با توجه به شرایط خط و تغییر ضخامت خط در بخش های مختلف، ابعاد داده شده قابلیت ویرایش، جهت برطرف کردن نیازهای هر خط با هر مشخصه ای، را دارا هستند.

كاپ هوي ديوتي - 3 كاپ هوي ديوتي - 4