دیسک‌ آب‌بند کننده (Seal Disk)

این دیسک‌ها با توجه به کارکرد آب‌بندکنندگی آنها عموماً با سختی کمتری نسبت به دیگر دیسک‌ها، با دامنه سختی ۶۰-۷۵ Shore A  تولید می‌گردند و از نظر ضخامت دارای ضخامتی کمتری نیز می‌باشند. لازم به ذکر است که دیسک‌های آب‌بند کننده برای انجام وظیفه آب‌بند کنندگی خود می‌بایست بین ۲ تا ۵ درصد از قطر داخلی خط بزرگ‌تر باشند.

سايز “۴-“۱۲

دیسک های آب بندکننده برای سایزهای “۴-“۱۲ به صورت تک سوراخه ساخته می شوند و بر روی محور پیگ سوار می شوند.

ديسك‌ آب‌بند كننده - 1 ديسك‌ آب‌بند كننده - 2

سايز “۱۴-“۵۶

برای رسیدن به بهترین عمل کرد آب بندی، با توجه به شرایط خط و تغییر ضخامت خط در بخش های مختلف، ابعاد داده شده قابلیت ویرایش، جهت برطرف کردن نیازهای هر خط با هر مشخصه ای، را دارا هستند.

ديسك‌ آب‌بند كننده - 3

ديسك‌ آب‌بند كننده - 4