برس‌ (Brush)

برس‌ها عموماً برای تراشیدن مواد چسبیده به دیواره خط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای انجام این وظیفه برس‌ها می‌بایست دارای تراکم حداقل ۸ سیم در سانتی متر مربع و دارای همپوشانی کامل در داخل لوله ‌باشد .
برس‌ دوار

میزان بال آزاد سیم‌ برس‌ها در این نوع برس در سایز‌های زیر “۱۴ (که شامل پیگ “۱۴ نیز می‌باشد) حداقل برابر ۲۰-۳۰ میلی متر و در سایز‌های بالای “۱۴ حداقل برابر ۵۰ میلی متر می‌باشد. ضخامت دیسک این برس‌ها (ارتفاع استوانه) می‌بایست حداقل دو برابر ضخامت دیسک‌های راهنما در سایز مربوطه باشد.

برس‌ دوار

برس‌ دوار

برس‌ نواری

در بعضی از موارد بخصوص در فوم پیگ‌ها برای انجام عملیات برس‌کاری داخل خط از این برس‌های به شکل نوار با سیم ‌برس‌های مجعد و بسیار کوتاه که بر روی نوار پارچه‌ای بافته شده اند استفاده می شود، که میزان پهنای آنها در هر سایز تقریباً دو برابر پهنای دیسک‌های راهنما در آن سایز می‌باشد.

برس‌ نواری

برس‌ نواری