قطعات یدکی

كاپ كونیكال

این كاپ‌های به منظور استفاده در عملیاتی از قبیل ایزوله‌سازی مواد و همچنین با قابلیت بالایی برای عبور از اقطار مختلف خط لوله طراحی شده‌اند كه این امر باعث گردیده در طراحی كلی این كاپ بازو‌های دینامیكی و ارتفاعی بلند لحاظ گردد كه موجب ایجاد شمایی مخروطی و وزن بالا برای این كاپ نسبت به دیگر كاپ‌ها گردیده است. خاصیت انعطاف‌پذیری این كاپ‌ها موجب گردیده كه میزان سایش آنها نسبت به كاپ‌های HD، در شرایط مساوی، كمتر و بنابراین طول خط قابل رانش آن ها بیشتر باشد.

سايز “۴-“۱۲

كاپ های كونیكال برای سایزهای “۴-“۱۲ به صورت تك سوراخه ساخته می شوند و بر روی محور پیگ سوار می شوند.

کاپ کونیکال - 1کاپ کونیکال - 2

سايز “۱۴-“۵۶

توضيحات:
• جنس اين كاپ ها از پلي يورتان مي باشد، كه از عمده مزاياي آن مقاومت به سايش بسيار بالاي آن نسبت به مواد مشابه است.

• اين كاپ‌هاي به منظور استفاده در عملياتي از قبيل ايزوله‌سازي مواد و همچنين با قابليت بالايي براي عبور از اقطار مختلف خط لوله طراحي شده‌اند كه اين امر باعث گرديده در طراحي كلي اين كاپ بازو‌هاي ديناميكي و ارتفاعي بلند لحاظ گردد. خاصيت انعطاف‌پذيري اين كاپ‌ها موجب گرديده كه ميزان سايش آن ها نسبت به كاپ‌هاي هوي، در شرايط مساوي، كم تر و بنابراين طول خط قابل رانش آن ها بيش تر باشد.

• براي رسيدن به بهترين عمل كرد، با توجه به شرايط خط و تغيير ضخامت خط در بخش هاي مختلف، ابعاد داده شده قابليت ويرايش، جهت برطرف كردن نيازهاي هر خط با هر مشخصه اي، را دارا هستند.

کاپ کونیکال - 3 کاپ کونیکال - 4

كاپ هوي ديوتي

اين كاپ‌ها با توجه به اسم آنها در مواردي استفاده مي‌شوند كه از پيگ انتظار تراشندگي بيشتر و تميز كنندگي بالا مي‌رود و تفاوت عمدة آنها نسبت به كاپ‌هاي ديگر ميزان انعطاف‌پذيري كمتر و در نتيجه ارتفاع كوتاهتر آنها مي‌باشد.

سايز “۴-“۱۲

كاپ هاي هوي-ديوتي براي سايزهاي “۴-“۱۲ به صورت تك سوراخه ساخته مي شوند و بر روي محور پيگ سوار مي شوند.

كاپ هوي ديوتي - 1 كاپ هوي ديوتي - 2

سايز “۱۴-“۵۶

جنس اين كاپ ها از پلي يورتان مي باشد، كه از عمده مزاياي آن مقاومت به سايش بسيار بالاي آن نسبت به مواد مشابه است.
كاپ‌هاي هوي در مواردي استفاده مي شوند كه از پيگ انتظار تراشندگي بيش تر و قدرت تميزكنندگي بالاتر مي رود و تفاوت عمده آن با ديگر كاپ ها ارتفاع كوتاه تر و انعطاف پذيري كم تر آن هاست.
براي رسيدن به بهترين عمل كرد، با توجه به شرايط خط و تغيير ضخامت خط در بخش هاي مختلف، ابعاد داده شده قابليت ويرايش، جهت برطرف كردن نيازهاي هر خط با هر مشخصه اي، را دارا هستند.

كاپ هوي ديوتي - 3 كاپ هوي ديوتي - 4

ديسك‌ آب‌بند كننده

اين ديسك‌ها با توجه به كاركرد آب‌بندكنندگي آنها عموماً با سختي كمتري نسبت به ديگر ديسك‌ها، با دامنة سختي ۶۰-۷۵ Shore A‌ توليد مي‌گردند و از نظر ضخامت داراي ضخامتي كمتري نيز مي‌باشند. لازم به ذكر است كه ديسك‌هاي آب‌بند كننده براي انجام وظيفة آب‌بند كنندگي خود مي‌بايست بين ۲ تا ۵ درصد از قطر داخلي خط بزرگ‌تر باشند.

سايز “۴-“۱۲

ديسك هاي آب بندكننده براي سايزهاي “۴-“۱۲ به صورت تك سوراخه ساخته مي شوند و بر روي محور پيگ سوار مي شوند.

ديسك‌ آب‌بند كننده - 1 ديسك‌ آب‌بند كننده - 2

سايز “۱۴-“۵۶

جنس اين ديسك ها از پلي يورتان مي باشد، كه از عمده مزاياي آن مقاومت به سايش بسيار بالاي آن نسبت به مواد مشابه است.
اين ديسك‌ها با توجه به كاركرد آب‌بندكنندگي آنها عموماً با سختي كمتري نسبت به ديگر ديسك‌ها، با دامنة سختي ۶۰-۷۵ Shore A‌ (بسته به سايز و مشخصات خط لوله) توليد مي‌گردند؛ هم چنين داراي ضخامت كمتر و قطر خارجي بيش تر مي‌باشند.
براي رسيدن به بهترين عمل كرد آب بندي، با توجه به شرايط خط و تغيير ضخامت خط در بخش هاي مختلف، ابعاد داده شده قابليت ويرايش، جهت برطرف كردن نيازهاي هر خط با هر مشخصه اي، را دارا هستند.ديسك‌ آب‌بند كننده - 3

ديسك‌ آب‌بند كننده - 4

ديسك‌ راهنما

اين ديسك‌ها به منظور در مركز قرار گرفتن پيگ در خط لوله مورد استفاده قرار مي‌گيرند. قطر اين ديسك‌ها در حدود ۱-۷ ميل‌كوچكتر از كوچكتزين قطر داخلي لوله( با توجه به سايز لوله) در نظر گرفته مي‌شوند. در بعضي از موارد به دليل وجود اختلاف قطر‌هاي شديد در لوله و اين ديسك با قطر‌هايي كمتر از مقدار اشاره شده (۹۰-۹۵%) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سايز “۴-“۱۲

ديسك هاي راهنما براي سايزهاي “۴-“۱۲ به صورت تك سوراخه ساخته مي شوند و بر روي محور پيگ سوار مي شوند.

ديسك‌ راهنما - 1 ديسك‌ راهنما - 4

سايز “۱۴-“۵۶

جنس اين ديسك ها از پلي يورتان مي باشد، كه از عمده مزاياي آن مقاومت به سايش بسيار بالاي آن نسبت به مواد مشابه است.
يكي از اصلي ترين دلايل موفقيت يك پيگ، در مركز نگه داشتن پيگ در خط لوله (به بيان ديگر منطبق نمودن محور طولي پيگ و لوله) در حين پيگ راني است. وظيفه اصلي ديسك راهنما انجام همين مهم است. به همين دليل اين ديسك ها عموما با سختي بالاتر نسبت به ساير ديسك ها و با قطر خارجي كم تر از قطر داخلي خط لوله توليد مي شوند.
براي رسيدن به بهترين عمل كرد، با توجه به شرايط خط و تغيير ضخامت خط در بخش هاي مختلف، ابعاد داده شده قابليت ويرايش، جهت برطرف كردن نيازهاي هر خط با هر مشخصه اي، را دارا هستند.

ديسك‌ راهنما - 3 ديسك‌ راهنما - 2

برس‌ها

برس‌ها عموماً براي تراشيدن مواد چسبيده به دبوارة خط لوله مورد استفاده قرار مي‌گيرند. براي انجام اين وظيفه برس‌ها مي‌بايست داراي تراكم حداقل ۸ سيم در سانتي متر مربع و داراي همپوشاني كامل در داخل لوله ‌باشد .
برس‌ دوار: ميزان بال آزاد سيم‌برس‌ها در اين نوع برس در سايز‌هاي زير “۱۴ (كه شامل پيگ “۱۴ نيز مي‌باشد) حداقل برابر ۲۰-۳۰ ميليمتر و در سايز‌هاي بالاي “۱۴ حداقل برابر ۵۰ ميليمتر مي‌باشد. ضخامت ديسك اين برس‌ها (ارتفاع استوانه) مي‌بايست حداقل دو برابر ضخامت ديسك‌هاي راهنما در سايز مربوطه باشد.
برس‌ نواري: در بعضي از موارد بخصوص در فوم پيگ‌ها براي انجام عمليات برس‌كاري داخل خط از اين برس‌هاي به شكل نوار با سيم ‌برس‌هاي مجعد و بسيار كوتاه كه بر روي نوار پارچه‌اي بافته شده اند استفاده مي شود، كه ميزان پهناي آنها در هر سايز تقريباً دو برابر پهناي ديسك‌هاي راهنما در آن سايز مي‌باشد.

آهن ربا

آهن ربا‌ها براي جمع آوري اجزاي فلزي احتمالي باقيمانده در خط مورد استفاده قرار مي‌گير‌ند كه بر اساس مقدار قدرت ميدان آنها در دو نوع قوي با مقدارشدت ميدان ۱۰،۰۰۰ تا ۱۲،۰۰۰ گوس و ضعيف با مقدار شدت ميدان ۳،۰۰۰ تا ۵،۰۰۰ گوس در پيگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
آهن رباي بلوكي: در اين روش نصب آهنربا ،‌در روي بدنه پيگ با درنظر گرفتن ملاحظاتي از قبيل فاصلة آهنربا به ديوارة لوله و توزيع وزن مناسب در پيگ نصب مي‌گردند . براي محافظت و تميز كردن راحت مواد از روي آهنربا هر چند عدد از آهنربا در يك محفظة فلزي قرار مي گيرد .
آهن رباي ديسكي: در مواردي بخصوص در پيگ‌هاي سايز كوچك كه فضاي كافي براي نصب آهنربا بر روي پيگ نمي‌باشد آهنربا در ديسك هاي پره‌پره تعبيه مي‌شوند و ديسك مذكور در روي بدنه مانند بقية ديسك‌ها نصب مي‌گردد .در اين روش نصب ضخامت ديسك مورد نظر حداقل برابر ديسك‌هاي راهنما مي‌باشد به نحوي كه حداقل بروري آهنربا از هر طرف با ۵ ميليمتر پوشانده شود . قطر بيروني ديسك نگهدارندة آهنربا ها نمي‌بايست از ۸۵% قطر داخلي لوله بزرگتر و از فلنج نگدارنده كوچكتر باشد.

صفحه اندازه‌

ورق‌هاي اندازه‌گيري به منظور عمليات اندازه‌زدن قطر داخل خط در روي پيگ مورد استفاده قرار مي‌گيرند . قطر بيروني اين ورق‌ها معمولاً برابر ۹۵%‌ كمترين قطر داخلي لولة تراشيده مي‌شود. قطر بيروني ورق باندازة نصف ضخامت آن با زاوية ۴۵ درجه پخ زده مي‌شود در بعضي از موارد بنا به درخواست مشتري لبة ورق با زاويه وارتفاع مورد نظر پخ زده مي‌شود.مابقي ابعاد ورق بر اساس ابعاد بدنة پيگ تراشيده مي‌شود . لازم به ذكر است كه در بعضي موارد از اين ورق‌ها براي اندازه‌گيري خم‌هاي داخل خط لوله مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه در اين صورت براي تشخيص خم‌هاي با شعاع كمتر D3 اندازة قطر خارجي ورق ۸۵% كمترين قطر داخلي لوله است . لازم به ذكر است كه در خطوطي كه سطح داخلي خط دراراي پوشش باشد مي‌توان براي حفاظت كامل از پوشش داخلي ورق را با پلي‌يورتان سختي ۹۰ به اندازة ۱-۲ تز هر ظرف پوشش داده شود.
صفحه اندازه‌ پروانه‌اي: كلية مشخصات اين ورق‌ها شبيه موارد اشاره شده در فوق مي‌باشد و تنها دراين گونه ورق‌ها براي بالا بردن حساسيت ورق نسبت به درك اختلاف قطر و پايين آوردن ريسك درگيري پيگ با لوله به صورت پره‌پره با ايجاد شيار‌هاي شعاعي توليد مي‌گردد. لازم به ذكر است كه در اين ورق‌هاي پهناي برش‌هاي شعاعي به اندازة ۱۰ ميليمتر و عمق آنها تا قطر برابر قطر فلنج نگهدارندة آنها زده مي‌شود. لازم به ذكر است كه تعداد پره‌ها مي‌بايست برابر با مضربي از تعداد سوراخ‌ها انتخاب گردد تا از قرار‌گيري شيار آنها در مابين سوراخ‌ها اطمينان حاصل گردد.