نشانگر عبور پیگ (Pig Signaler)

پيگ سيگنالر

پيگ سيگنالر

پیگ سیگنالر وسیله ای است جهت مشخص نمودن محل عبور پیگ در داخل خط لوله که در فواصل مختلف بر روی خطوط لوله نصب می گردد و قابلیت نشان دادن تمامی انواع پیگ را دارا می باشد. پیگ سیگنالرهای شرکت ماین در کلاسهای فشاری مختلف ساخته می شوند و مدلهای استاندارد برای استفاده در دماهای ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد بسته به سیال داخل خط و فشار آن طراحی شده اند. انواع پیگ سیگنالرهای این شرکت از سایز ۶ اینچ به بالا قابل استفاده می باشند. در صورت نیاز، پیگ سیگنالرها می توانند به همراه یک شیر تولید شوند تا در زمان تعمیرات به راحتی از خط لوله تحت فشار جدا شوند.


مدلهای پیگ سیگنالر:

IMW – IMEW– IMVW – IMVEW
IMF – IMEF– IMVF – IMVEF

علائم اختصاری:

I: INTRUSIVE        M: MECHANICAL        E: ELECTRICAL
V: VALVED           W: WELDED                   F: FLANGE