شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

سالن ۹-۸ غرفه H10 – ۲۵ ای ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴ محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

یازدهمین نمایشگاه معدن 25 تا 28 مهر

دیدگاهتان را بنویسید