ردیاب پیگ (Pig Locator)

این وسیله جهت ردیابی و یا موقعیت یابی پیگ ها در عملیات پیگرانی کاربرد دارد. طول موج موثر، استحکام مکانیکی و شیمیایی، تنوع سایز، دوام باتری، آببندی و کابرد آسان از مزایای ردیابهای شرکت ماین می باشد.
از مزایای پیگ لوکیتورهای ماین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

امکان تشخیص در حین حرکت پیگ
قابلیت ثبت زمان عبور پیگ
قابلیت ذخیره اطلاعات خطوط لوله مورد بازرسی
نمایش عبور به صورت دیجیتالی
قابلیت اتصال دستگاه به کامپیوتر جهت انتقال اطلاعات
قابلیت انتخاب استفاده از باطری های آلکالاین یا شارژی