انواع پیگ

پيــگ تميزكننده ( Cleaning Pig)

اين گروه از پيگ‌ها براي خارج كردن مواد جامد مانند Wax ، دوده ، مواد باقيمانده در هنگام ساخت و …  از خط لوله مورد استفاده قرار مي‌گيرند. نوع پيگي كه در عمليات تميزكننده استفاده مي‌شود به طور زيادي به نوع ماده‌اي كه بايد از خط خارج شود بستگي دارد گستردگي اين رسوبات و مواد زائد به انداز‌ه‌اي است كه گزينه‌هاي مختلفي از پيگ را نيز احتياج دارند و در اين موارد هم غالباً يك نمونة خاص از پيگ نمي‌تواند با راندمان خوب در تمام خطوط با مشخصات متفاوت كار كند.

لذا پيگها در انواع دو ، سه و چهار كاپه  و يا مدل ديسكي ميباشند و پيگهاي قابل توليد در  اين شركت از سـايزهاي ً۴  تا ً۵۶ ميباشد و مدل كاپهــــاي آنها از نـــوع Conical و يا Heavy Duty و در پيگهاي ديسكي از نوع Seal , Guide بصورت اتصالي كه بر اساس شرايط خط لوله پيشنهاد ميگردد كه از كدام نوع در پيگها استفاده گردد.

پیگ تمیز کننده (سیل و گاید)

پیگ تمیز کننده (سیل و گاید)

پيگ جدا كننده (Batching Pigs or Displacer Pig)

اين پيگها براي جدا كردن چند مادة غير مشابه در خطهاي چند منظوره ؛  براي عمليات جدا كردن يك سيال از ديگري ، پر كردن و خالي كردن خط از آب در تست هيدرواستاتيك ، خارج نمودن مايعات باقي مانده و تميز كنندگي سبك بكار ميرود . پيگهاي Batching براي عبور اززوايايي با شعاع ۱٫۵D به بالا بسته به طول پيگ طراحي شده است.

پیگ جدا کننده (کاپ کونیکال)

پیگ جدا کننده (کاپ کونیکال)

پيــگ دوطرفه (Bi-directional Pig)

هم اكنون در اكثـــــــر نقاط جهان جهت انجـــــــام تستــــهاي هيدرواستـــــاتيك وراه اندازي خطوط لوله از پيــگهاي( دو طرفه) Bi-directional استفــاده ميگـردد . اين گروه پيــگها به علت قــابليت حركت ازدو طـــرف ، رانش ، تميـــزكنندگي بيــشتر باعث صـــــرفه جويي در زمـــان انجــــام تسـت و مقدار آب مصرفي خواهد شد كــــه درنـــهايت بهره وري بيشتري را به همـــــراه خواهـــد داشت .

پیگ دو طرفه

پیگ دو طرفه

پيگ اسفنجي (Foam pig)

پيگهاي اسفنجي از مواد Foam پلي يورتان با سِل باز ، در  دانسيته هاي از  ۲ پوند  در  هر فوت  مكعب  تا ۱۰  پوند در هر فوت مكعب بصورت تقريبي (۳۵ كيلوگرم در متر مكعب تا ۱۲۸ كيلوگرم در متر مكعب) و از سايز ً۴ تا ً۵۶  توليد ميشوند.اين پيگها را در صورت نياز مي توان با نوارهاي سايندة‌ سيليكون كاربايْد ( ورقهاي سايندة مخصوص ) ، برس و يا ديسكهاي پلي يورتاني مجهز نمود ‎؛ همچنين امكان تعبيه آهنربا يا ردياب بنا به درخواست متقاضي ميسر خواهد بود .

فوم پیگ

پيگ اسفنجي (فوم پیگ)

فوم پیگ

فوم پیگ

پيگهاي كروي(Sphere Pig)

 پيگهاي كروي تو خالي از الاستومرهاي مختلفي مانند پلي يورتان، نِؤپرُن، نيتريل، وايتون؛ بسته به كاربرد و شرايط كاري متفاوت ساخته مي شود.  داراي والو براي پر كردن آب يا آب وگلايكول براي تغيير در قطر آن مي باشد؛ كه اين اندازه معمولا‍‍‍ً بين ۱% تا ۲% بالاتر از قطر داخلي لوله مي باشد .

پيگهاي كروي از لوله هايي با ضخامت هاي مختلف، زواياي بسته و قطرهاي از دايره خارج شده واتصالات و والوهاي مختلف عبور مي كند؛ داراي برگشت پذيري مناسب، مقاومت پارگي وسايشي عالي از سايز  ً۴ تا  ً۵۶ توليد شده.

پیگ کروی

پیگ کروی

پيگهاي دو سايزه (Dual Size Pig)

در بعضي از خطوط لوله به دليل افزايش و يا كاهش حجم مواد جاري در لوله و يا به دلائل فني ديگري طراحان خط مجبور به تغيير قطر لوله مي‌شوند ، چنانچه اين تغيير قطر به اندازة يك سايز باشد( دو اينچ) به اين خطوط اصطلاحاً Dual Size مي‌گويند و اگر اين تغيير بيش از يك سايز باشد به آن Multy Diameter گفته مي‌شود . اين پيگها كه با تركيبي از ديسكها يا كاپهاي پروانه اي برشدار بصورت همپوشان جهت تأمين آب بندي مناسب در سايز بزرگتر ونيز ديسكها و كاپهاي استاندارد براي سايز كوچكتر خط طراحي ميشود.

اين پيگ غالباً جهت تميز كردن خط از رسوبات احتمالي و يا خروج مايعات و آب از خط كاربرد دارد.

پيگ تمام پلي يورتان (PU Pig)

اين پيگها داراي كاپ يا ديسك ويا هردو با بدنه هايي از جنس پلي يورتان توليد ميشوند كه امكان انعطاف پذيري بيشتر و در نتيجه، عبور بهتر پيگ از Bend, Dent و يا Ovallity و عبور از بندهاي زير ۱٫۵ D و يا غوري شديد وهمچنين امكان رانش يك باره پيگ را دارد . وزن سبكتر پيگ، امكان رانش طولاني تر و عمليات پيگراني ساده تر را باعث ميشود؛ همچنين ريسك پايين تر عمليات بعلت احتمال ضعيف توقف دائم در موانع وجود دارد .

پیگ تمام پلی یورتان

پیگ تمام پلی یورتان

پيگ آهنربايي (Magnetic pig)

اين پيگها در رديف پيگهاي Mandrel بوده كه بجاي برس روي بدنة آن از آهن ربا هاي بسيار قوي استفاده شده است كه از موارد مصرف آن يكي قبل از بازرسي هوشمند، هنگام بازرسي راه اندازي خطوط جديد، قبل از راندن پيگ Gauging در مراحل بازرسي و تحويل خط ها، بطور سالانه در خطوط مايعات، بطور شش ماهه در خطوط خشك.

پیگ آهنربایی

پیگ آهنربایی

پيگ  ترکیبی (Combination Pig)

اين نوع پيگ در گروه پيگهاي Mandrel با بدنه فلزي بوده و تركيب اجزاء آن شامل بدنه فلزي و فلنچها و كاپهاي Conical يا Heavy duty به انضمام ديسكهاي Guide  و Seal با امكان نصب برس يا بليد ميباشد ، و براي پيگ امتيازات چند منظوره براي كاربردهاي Batching , Cleaning & Product separation و غيره ايجاد مي نمايد..

اين پيگ با توجه به امكان رانش در مسافتهاي طولاني با حفظ Sealing مطلوب به دليل تعدد سطوح تماس با خط جهت خطوط مشكل دار پيشنهاد ميگردد .پيگهاي Combination به جهت كاربرد چند منظوره با عمر طولاني تر بعنوان نسل جديد پيگهاي مهندسي معرفي ميگردند.

پیگ ترکیبی

پیگ ترکیبی