اخبار

شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

سالن ۹-۸ غرفه H10 – ۲۵ ای ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴ محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

0 comments

شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

سالن ۶، غرفه ۳۰، ۱۳ تا ۱۶ مهر ماه  ۱۳۹۴ محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

0 comments